:: الهه ی تنهايی ::

آرزو می کنم ...


آرزو می کنم

کاش دستانم توان آن را داشت

تا غباری را که از رفتنت بر چهره ام نشسته پاک کنم ،

ولی نه .... پشيمان می شوم !

زيرا با خود می انديشم ،

اين آخرين و تنها يادگاريت را از دست خواهم داد ... !!!

خاکستر ....

پيام هاي ديگران () 

 

Copyright © 2006 - 2008 All Rights Reserved
Template Design By : Marjan!  &  Saghi!

                Archive        Home       E-Mail