:: الهه ی تنهايی ::

پايان ! ...


حرف های ما هنوز نا تمام ...

تا نگاه ميکنی وقت رفتن است ...

باز هم همان حکايت هميشگی ...

پيش از انکه با خبر شوی ،

لحظه ی عزيمت تو ناگزير می شود !

اه ، ای دريغ و حسرت هميشگی

ناگهان ،                             

              چه زود ،

                              دير ميشود ! ...                     ؟؟؟

فکر کنم اين اپديتم خودش همه چی رو بگه .... من هم يواش يواش بايد برم توی جاده زندگی قدم بذارم .... هر کاری کردم اين دم اخری يه متن قشنگ ديگه براتون بذارم ( نميدونم قبلی ها قشنگ بود يا نه )  ... ولی خوب اونايی که خودشون ميدونن هميشه با من يار بودن ، باز هم بدونن هميشه به يادشون هستم ... به اميد روزی که دوباره بيام ...

اين هم اخرين حرفم ...

بگوييد بر گورم بنويسند :

زندگی را دوست داشت ، ولی ان را نشناخت

مهربان بود ، ولی مهر نورزيد

طبيعت را دوست داشت ، ولی از ان لذت نبرد

در ابگير قلبش جنب و جوش بود ، ولی کسی بدان راه نيافت

در زندگی احساس تنهايی می کرد ، ولی هرگز دل به کسی نداد

و خلاصه بنويسيد

زنده ماندن را برای زندگی دوست داشت

نه زندگی را برای زنده بودن

...

                                                                        يادگاری

 

خاکستر ....

پيام هاي ديگران () 

 

Copyright © 2006 - 2008 All Rights Reserved
Template Design By : Marjan!  &  Saghi!

                Archive        Home       E-Mail