:: الهه ی تنهايی ::

من نمی توانم ....


من نمی توانم جلوی اشک هايم را بگيرم ،

         چرا همه نمايش ها غم انگيز تمام می شود ؟

         چرا عاشقان يکديگر را به جنون می کشند ؟

         چرا در اين جهان ، کسی به کسی ديگر نمی رسد ؟

چرا ..... ؟؟؟

مات و حيران به تمامی روز های زندگيم می انديشم ...

چرا انسان ها اينقدر اسان می گذرند از انچه که گذشتن از ان دشوار می ماند ؟

همه انسان ها ادميت را از ياد برده اند !

شايد من همانند اسرار می مانم ،

چرا که هيچ کس توان فهميدنم را ندارد !

اری ...

                                 ادمی هميشه از اسرار ميترسد !!!

       پ.ن --- يک سال به خاطراتم اضافه شد...( ۱۱ تير ) .... وبلاگ منم يکساله شد . 

                                          يکسال پيش بود..... حالا فقط ميشه بگی يادش به خير !!!

خاکستر ....

پيام هاي ديگران () 

 

Copyright © 2006 - 2008 All Rights Reserved
Template Design By : Marjan!  &  Saghi!

                Archive        Home       E-Mail