:: الهه ی تنهايی ::

بدون عنوان !!!


به پندار تو :

جهانم زيباست !

جامه ام ديباست !

ديده ام بيناست !

زبانم گوياست !

قفسم هم ، طلاست !

                               --- بر اين ارزد ، که دلم تنها ست ؟! ---

پ.ن--- تکراری : ---- دو سالش شد .... وبلاگم !

خاکستر ....

پيام هاي ديگران () 

 

Copyright © 2006 - 2008 All Rights Reserved
Template Design By : Marjan!  &  Saghi!

                Archive        Home       E-Mail