:: الهه ی تنهايی ::

 


با توام ، با تو که يک عمر با منی ،

با توام ، با تو که همدم سکوت منی ،

با توام ، با تويی که ساعت ها رو در روی من می نشينی و بی آنکه چيزی بگويی ،

فقط به من لبخند می زنی !

با تو هستم ، با تويی که مرا يک دنيا می مانی ،

با تو هستم ، با تويی که يک رنگی ......... تنها يک رنگ !

ساده ساده !

با تو هستم ، با تويی که اشک های مرا نظاره می کنی و تنها لبخند می زنی ،

با تو هستم ، تويی که هر شب با لبخند تو به خواب می روم ،

و با لبخند نگاه تو نيز بر می خيزم ،

با تو هستم ، با تويی که بی آنکه از من چيزی بخواهی ، سر تا به پا مال منی !

تويی که تنهايی !!!

فقط و فقط با منی !

مال منی !

تويی که جز تو هيچکس همدم من نيست !

تويی که تنها چند خط ساده ای !

آری با توام ...

تويی که تنها نقش زغالين آدمکی هستی بر روی ديوار اتاقم ... !!!

پ.ن --- حالا معنی تغيير فصل ها رو می فهمم ... چون فصل جديدی پيدا کردم !!! 

خاکستر ....

پيام هاي ديگران () 

 

Copyright © 2006 - 2008 All Rights Reserved
Template Design By : Marjan!  &  Saghi!

                Archive        Home       E-Mail