:: الهه ی تنهايی ::

 


...........................................................

من از ديار عروسک ها می ايم

از زير سايه های درختان کاغذی

در باغ يک کتاب مصور

                           از فصل های خشک تجربه های عقيم دوستی و عشق

در کو چه های خاکی معصوميت

از سال های رشد حروف پريده رنگ الفبا

در پشت ميز های مدرسه ی مسلول

از لحظه ای که بچه ها توانستند

بر روی تخته حرف  (( سنگ )) را بنويسند

و سارهای سراسيمه از درختان کهنسال پر زدند.

وقتی که زندگی من ديگر

چيزی نبود هيچ چيز به جز تيک تيک ساعت ديواری

دريافتم   بايد   بايد    بايد

                              ديوانه وار دوست بدارم ...

...........................................................

وقتی يه کتاب ۳۰۰ صفحه ای رو بخونی

بعدا بفهمی اون کتاب به درد اون درس نمی خورده

اين يعنی ضد حال ...

...............................................................

اگر عشق بورزيد می گو يند سبک مغزيد

اگر شاد باشيد می گويند ساده لوح و پيش پا افتاده ايد

اگر سخاوتمند و نوع دوست باشيد می گويند مشکوکيد

اگر گناهان ديگران را ببخشيد می گويند که ضعيف هستيد

اگر اطمينان کنيد می گويند که احمقيد

اگر تلاش کنيد جمع اين صفات را در خود جمع کنيد

              مردم ترديد نخواهند کرد که شياد و حقه بازيد...

................................................................

خاکستر ....

پيام هاي ديگران () 

 

Copyright © 2006 - 2008 All Rights Reserved
Template Design By : Marjan!  &  Saghi!

                Archive        Home       E-Mail