خلاء ...

هميشه فکر می کردم خلاء جای خيلی دوريه ...                                                            ولی نيست !؟ خلاء يعنی ...                      يه صندلی خالی کنار من                      يه ... ادامه مطلب
/ 14 نظر / 20 بازدید
آبان 85
1 پست
شهریور 85
1 پست
مرداد 85
1 پست
تیر 85
1 پست
بهمن 84
1 پست
آبان 84
1 پست
تیر 84
1 پست
خرداد 84
1 پست
دی 83
1 پست
آذر 83
3 پست
آبان 83
4 پست
مهر 83
5 پست
شهریور 83
4 پست
مرداد 83
4 پست
تیر 83
8 پست