انتظار

آنانکه با نشاط و امید زندگی کرده اند

بزرگترین موفقیت ها را در زندگی بدست آورده

و حوادث نیک و بد زندگی را

مردانه استقبال کرده اند...

و سعادت و تیره بختی را با متانت یکسانی پذیرفته

و با لبانی متبسم پیش رفته اند...

/ 6 نظر / 10 بازدید
شهلا

درود بر تو نميدونم که چه کسی را ميبينی ولی اگر از او میخواهی کمکت باشد درست رفتی راه را چون فقط یزدان است که جوابگوی خواسته های ماست.... تا درودی دگر بدرود.

sarzamine eshgh

سلام چه نوشته جالبی آپ کردم يک سر بزن

م.فریاد

ایکاش میشد در لحظه دیدنش زمان رو متوقف کرد...مگه نه خاکستر؟

شقايق

قدر اين لحظه هاي ناب را بدان....به روزم....

عشق نهفته

من تمام آرزوهای کال و نارسم را که در سبد پراز خالی می پروراندم در آتش بی رحمی تو سوزاندم تا ديگر حتی نامت راکه برتنم رعشه می انداخت را بخاطر نياورم. دگر حتی اراده فولادينم نيز پاسخگوی اين بی عدالتی نيست! و تو عجب بی تفاوت از من وعشقم گذشتی ! //سلام عزيز....خوشحال میشیم بهمون سربزنی........شاد باشيد وعاشق.....ياحق...

نرگس ـ شقايق ـ قاصدک

لحظه ی ديدار نزديک است ............ باز من ديوانه ام ......... مستم ............. باز می لرزد دلم ......... دستم ............. باز گويی در جهان ديگری هستم ........... های نخراشی به غفلت گونه ام را تيغ .......... های نپريشی صفای زلفکم را دست ............ وآبرويم را نريزی دل .............. ای نخورده مست ................... لحظه ی ديدار نزديک است .