امروز داشتم وسايلم رو مرتب ميکردم به يه سری کاغذ برخورد کردم

يه مقداری نوشته از يه خاطره ی سوخته بود

يه خوردشو می نويسم

.......................................................................

و باز هم سلام

قلم برداشته ام و می نويسم به اميد اينکه اين اخرين نامه ام باشد.هر چند گفتی لازم به نوشتن نامه نيستو حرفت رو بگو

نترس اين را که اخرين نامه ام می باشد دوست ندارم زياد طولانی بنويسم.بلکه کمتر از ان که فکر کنی می نويسم.فکر هايم را کردم و نتيجه را گرفتم که در اخر صلح يا قهر

خيلی مشتاقی که بدانيکدام را انتخاب کرده ام و يا می دانی و يقين داری که اشتی را مطرح می کنم

ولی بسيار اشتباه و يا شايد هم درست فکر کردی. می خواهم قهر کنم.قهری که من فقط انرا می پسندم

بسيار بسيار متاسفم که اين گونه کردم ولی می بايست يکی را انتخاب می کردم که ان قهر است.هيچ دوست ندارم با تو حرف بزنم. چون ديشب شناختمت.حالا بگذار چيزی مهمتر از اين بگويم.خيلی خودت را ناراحت نکن

چون اينها همه اش سر کاری بودو می خواستم کمی باتو شوخی کنم.هر چند شوخی نا به جايی کردم

خوب بايد حسابی ببخشی.اخر چه کسی دلش می ايد با تو قهر کند.تويی که مدت هاست حسرت ديدار تو را می کشم

خنده های قشنگ تو باعث شد که باز هم شروع به نوشتن کنم.چهره ی زيبا و پر از راز و رمزت گفت که باز قلم بردارم     

دستهای مهربانت گفت تا بنويسم .دوستی و معرفتت گفت تا بگويم

 صلح تا روز قيامت

        اگر هزاران بار ديگر با من قهر کنی باز هم منتت را می کشم. اگر سيلی به گوشم بزنی دست هايت را می بوسم.اگر از پا درم اوری دعايت می کنم.

اگر تو فدايم شوی جان برايت می دهم

مهر و وفايت به حدی بود که نگذاشت بيش از اين بر قهر مان بيافزايد. و حال بشنو از لحظه ی دوستی

لحظه ای که دست ها به هم گره می خورد و انقدر محکم بسته می شود که هيچکس و هيچ چيز نمی تواند ان را باز کند

لحظه ای که لبخند به لب.....اشک......می افتيم

لحظه ای که غم ها و غصه ها کنار می رود و خوبی جای ان را     می گيرد

ديگر نمی توانم بنويسم

بغض در گلويم گير کرده

کاش زمان می ايستاد و اين  لحظات را متوقف می کرد

..................................................

/ 6 نظر / 7 بازدید
بيگودی

ولی من هرچی نامه قديمی بود رو پاره کردم دلم نمی خواد بعضی چيزا ديگه يادم بياد

بيگودی

به به من اولم اينجا هوراااااااااااااااااا

id];d

ياحق... ممنون...تا بوده همين بوده...راجع به قالب وبلاگ نميدونم قوالب بلاگاسکای اينجا به رسميت شناخته می شوند يا نه؟

ساقی

سلام ...... بعضی وقتا خيلی هيجان داره مرور خاطره های قدیمی ... من که خيلی خاطره ها و نامه هامو دوست دارم ... پايدار باشی

ساقی

راستی ! اين نوشته ی آخر انگار مال آقای شريعتيه ! اگه حق کپی رايت ندارين من ورش دارم ! هان ؟ بياين به من هم سر بزنين !

ساقی

شما رو برای صفحه ی خودم می لينک ام !